Cập nhật lần cuối vào Tháng Tám 9th, 2021 lúc 11:07 sáng

Bảng thông số kỹ thuật máy xung Aristech CNC-2010

Thông Số

Đơn vị

CNC-2010

Kích thước bể dầu làm việc(WxDxH)

mm(inch)

2, 900×1, 500×700

(114. 2×59. 1×27. 6)

Kích thước bàn làm việc (XxY)

mm(inch)

2, 240×1, 050 (88. 2×41. 3)

Hành trình bàn làm việc (XxY)

mm(inch)

2, 000×1, 000 (78. 7×39. 4)

Hành trình làm việc (trục W)

mm(inch)

Hành trình xung (trục Z)

mm(inch)

550(21. 7)

Khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa mặt bàn với điện cực

mm(inch)

600~1, 150(23. 6~45. 3)

Khối lượng lớn nhất của điện cực

Kgs(lbs)

500 (1, 100)

Khối lượng phôi lớn nhất

Kgs(lbs)

9, 000 (19, 800)

Kích thước máy (WxDxH)

mm(inch)

3, 000×2, 400×3, 150

(118. 14×94. 5×124)

Kích thước đóng thùng máy (WxDxH)

mm(inch)

PHỤ THUỘC VÀO YÊU CẦU

Khối lượng máy

Kgs(lbs)

13, 000 (28, 600)

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo thêm chi tiết

BKMech CEO

- Điện thoại: 098 308 6556 - Email: ceo@bkmech.com.vn

VPGD tại Hà Nội

Kinh doanh

- Điện thoại: 0867 653 588 - Email: sale01@bkmech.com.vn
- Điện thoại: 0981 485 166 - Email: sale02@bkmech.com.vn

Kỹ thuật viên

- Điện thoại: 0976 864 339 - Email: technical06@bkmech.com.vn

VPGD tại TP Hồ Chí Minh

Kinh doanh & Kỹ thuật viên

- Điện thoại: 0976 517 386 - Email: sale05@bkmech.com.vn

Máy xung Aristech CNC-2010 Máy xung Aristech CNC-2010