Cập nhật lần cuối vào Tháng Tám 9th, 2021 lúc 11:30 sáng

NCT – 04 Four Axis Punching CNC Controller

Bộ điều khiển NCT – 04 bốn trục cho máy đột CNC

BKMech CEO

- Điện thoại: 098 308 6556 - Email: ceo@bkmech.com.vn

VPGD tại Hà Nội

Kinh doanh

- Điện thoại: 0867 653 588 - Email: sale01@bkmech.com.vn
- Điện thoại: 0981 485 166 - Email: sale02@bkmech.com.vn

Kỹ thuật viên

- Điện thoại: 0976 864 339 - Email: technical06@bkmech.com.vn

VPGD tại TP Hồ Chí Minh

Kinh doanh & Kỹ thuật viên

- Điện thoại: 0976 517 386 - Email: sale05@bkmech.com.vn

Bộ điều khiển NCT- 04 FOUR AXIS PUNCHING CNC Bộ điều khiển NCT- 04 FOUR AXI...